ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
นักวิจัย : จรูญ จักร์มุณี , อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/70267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรูญ จักร์มุณี , อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . (2553). การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรูญ จักร์มุณี , อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . 2553. "การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรูญ จักร์มุณี , อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . "การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
จรูญ จักร์มุณี , อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล . การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.