ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย , พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/70191
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย , พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . (2553). การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . 2553. "การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . "การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วรี ติยะบุญชัย , พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.