ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/70168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . (2553). การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . 2553. "การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . "การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วรี ติยะบุญชัย , นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ . การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.