ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
นักวิจัย : สุภาพร ล้ำเลิศธน , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/70164
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร ล้ำเลิศธน , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพร ล้ำเลิศธน , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาพร ล้ำเลิศธน , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุภาพร ล้ำเลิศธน , วรี ติยะบุญชัย , นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ , กรกนก อิงคนินันท์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.