ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน
นักวิจัย : กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ , วิชัย แซ่เซ , วรวรรณ อัศเวศน์ , อุษา แสงวัฒนาโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/70049
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ , วิชัย แซ่เซ , วรวรรณ อัศเวศน์ , อุษา แสงวัฒนาโรจน์ . (2552). การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ , วิชัย แซ่เซ , วรวรรณ อัศเวศน์ , อุษา แสงวัฒนาโรจน์ . 2552. "การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ , วิชัย แซ่เซ , วรวรรณ อัศเวศน์ , อุษา แสงวัฒนาโรจน์ . "การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ , วิชัย แซ่เซ , วรวรรณ อัศเวศน์ , อุษา แสงวัฒนาโรจน์ . การศึกษาการลดปริมาณการใช้คอสติกโซดาในกระบวนการชุบมัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.