ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโบอิกแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโบอิกแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : สุธี สดุดี , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , จุลรัตน์ คนศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธี สดุดี , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , จุลรัตน์ คนศิลป์ . (2550). การศึกษาจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโบอิกแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธี สดุดี , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , จุลรัตน์ คนศิลป์ . 2550. "การศึกษาจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโบอิกแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธี สดุดี , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , จุลรัตน์ คนศิลป์ . "การศึกษาจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโบอิกแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุธี สดุดี , สุพัตรา ปรศุพัฒนา , จุลรัตน์ คนศิลป์ . การศึกษาจลนศาสตร์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโบอิกแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.