ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , สมสมร ชิตตระการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69790
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , สมสมร ชิตตระการ . (2550). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , สมสมร ชิตตระการ . 2550. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , สมสมร ชิตตระการ . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , สมสมร ชิตตระการ . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.