ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรีย และการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรีย และการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี
นักวิจัย : อัญชุลี สุกแสงปัญญา , ยานี ตรองพาณิชย์ , อัญชุลี ฉวีราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69590
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชุลี สุกแสงปัญญา , ยานี ตรองพาณิชย์ , อัญชุลี ฉวีราช . (2552). สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรีย และการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อัญชุลี สุกแสงปัญญา , ยานี ตรองพาณิชย์ , อัญชุลี ฉวีราช . 2552. "สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรีย และการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อัญชุลี สุกแสงปัญญา , ยานี ตรองพาณิชย์ , อัญชุลี ฉวีราช . "สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรีย และการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
อัญชุลี สุกแสงปัญญา , ยานี ตรองพาณิชย์ , อัญชุลี ฉวีราช . สารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ของลิแกนด์อมิดิโนโออัลคิลยูเรีย และการทำหน้าที่เป็นนิวคลีเอสทางเคมี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.