ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ
นักวิจัย : วิมลรัตน์ ทองภูธร , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ชนกพร เผ่าศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69587
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิมลรัตน์ ทองภูธร , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ชนกพร เผ่าศิริ . (2553). การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิมลรัตน์ ทองภูธร , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ชนกพร เผ่าศิริ . 2553. "การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิมลรัตน์ ทองภูธร , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ชนกพร เผ่าศิริ . "การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วิมลรัตน์ ทองภูธร , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ชนกพร เผ่าศิริ . การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดที่ได้จากสบู่ดำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.