ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย
นักวิจัย : เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ , กิตติ ตันเมืองปัก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69584
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ , กิตติ ตันเมืองปัก . (2552). การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ , กิตติ ตันเมืองปัก . 2552. "การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ , กิตติ ตันเมืองปัก . "การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
เสาวภา สุขประเสริฐ , เพ็ญนิภา อินทรตระกูล , จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ , กิตติ ตันเมืองปัก . การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.