ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
นักวิจัย : อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ , สมสมร ชิตตระการ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69570
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ , สมสมร ชิตตระการ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ . (2554). การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ , สมสมร ชิตตระการ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ . 2554. "การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ , สมสมร ชิตตระการ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ . "การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
อุราพร วงศ์วัชรานนท์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , นิวัติ แก้วประดับ , กิจจา สว่างเจริญ , สมสมร ชิตตระการ , สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ . การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.