ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.
นักวิจัย : ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . (2553). เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp..
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . 2553. "เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . "เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย . เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.