ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
นักวิจัย : อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ชาคริต สวัสดิดล , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , รัตนา สนั่นเมือง , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ศิริรัตน์ แสงอ่อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ชาคริต สวัสดิดล , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , รัตนา สนั่นเมือง , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ศิริรัตน์ แสงอ่อน . (2541). การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ชาคริต สวัสดิดล , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , รัตนา สนั่นเมือง , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ศิริรัตน์ แสงอ่อน . 2541. "การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ชาคริต สวัสดิดล , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , รัตนา สนั่นเมือง , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ศิริรัตน์ แสงอ่อน . "การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
อุรัตน์ พิมลศรี ลี , ชาคริต สวัสดิดล , คงศักดิ์ พร้อมเทพ , รัตนา สนั่นเมือง , ปรียานันท์ แสนโภชน์ , คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ , ศิริรัตน์ แสงอ่อน . การศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยา ของสมุนไพรเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.