ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ , ชฎารัตน์ ดวงรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69323
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ , ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ . (2549). ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ , ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ . 2549. "ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ , ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ . "ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วรี ติยะบุญชัย , ศิริพร โอโกโนกิ , ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ . ความคงตัวของสารสำคัญจากว่านนางคำที่เตรียมในรูปของนาโนพาร์ทิเคิล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.