ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/69156
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2549). การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย . 2549. "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน บี นาโนพาร์ติเคิล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.