ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี
นักวิจัย : ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ
คำค้น : cccDNA , HBV PRE , Hepatitis B virus , RNAi
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380104 , http://research.trf.or.th/node/6578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับของประชากรโลก ถึงแม้ว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อของ ไวรัสตับอักเสบบี แต่ประชากรโลกที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังประมาณ 380 ล้านคน ต้องการรับการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมียาต้านไวรัสที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย จากการรายงานพบว่าตัวยาหลายตัวก่อให้เกิดการดื้อยา และการ กลายพันธุ์ของไวรัส ดังนั้นการพัฒนายาต้านไวรัสจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก โดยหนึ่งในหนทางใน การพัฒนา คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า อาร์เอ็นเออินเตอร์เฟียเรนซ์ (RNA interference) หรือ อาร์เอ็นเอไอ (RNAi) ในการยับยั้งการแสดงออกของยีนของไวรัส โครงการนี้จึงมีวัตถุ ประสงค์ในการวิเคราะห์หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดง ออกของไวรัสตับเอกเสบบี (HBV PRE) จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมชีวสารสนเทศพบว่า HBV PRE มีตำแหน่งที่มีแนวโน้มที่จะเป็นตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอที่ดีอยู่หลาย บริเวณ โดยบริเวณ HBV PRE ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ 1317-1377 สามารถยับยั้งการแสดงออก ของดีเอ็นเอต้นแบบของไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเรียกว่า cccDNA (covalently closed circular DNA) ในเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตับที่ได้รับพลาสมิดสำหรับแสดงออกยีนของไวรัสได้อย่างมีประ สิทธิภาพ จากการทดลองพบว่าความสามารถในการยับยั้งการแสดงออกนี้มีฤทธิ์สั้นๆ ประมาณ 2 วัน การทดลองในอนาคตควรมีการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของกลไกอาร์เอ็นเอไอ และศึกษา หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอบริเวณอื่นๆ Hepatitis B virus (HBV) infection is a major cause of hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis worldwide. HBV infection kills around 1 million people worldwide per year. Although HBV vaccination can prevent new infections, effective antiviral drugs are required for 380 million people that are chronically infected with HBV. Current licensed antiviral drugs have been found to have many drawbacks including a limited use for a narrow range of patients, a number of adverse effects and emergence of drug-resistant variants of HBV. Novel approaches for inhibiting HBV replication are therefore urgently needed. Currently, short interfering RNA (siRNA) has been emerged as a potential technique for developing nucleic acid-based gene silencing therapeutics for treatment of viral diseases. This project therefore aimed to identify siRNA target sites within hepatitis B post-transcriptional regulatory element (HBV PRE) using bioinformatics and then construct siRNA expression plasmids. The results from bioinformatics analysis revealed that there are many potential siRNA target sites within HBV PRE. The selected siRNA target site at the position 1317-1337 was observed to significantly decrease expression of the reporter gene. This siRNA also specifically reduced the level of cccDNA in transiently HBV infected cells.

บรรณานุกรม :
ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ . (2555). การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ . 2555. "การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ . "การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
ณัฐนันท์ ปัญจวรญาณ . การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.