ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเหนี่ยวนำการสร้างสารแนพโธควิโนน ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของต้นทองพันชั่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเหนี่ยวนำการสร้างสารแนพโธควิโนน ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของต้นทองพันชั่ง
นักวิจัย : ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68825
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . (2544). การเหนี่ยวนำการสร้างสารแนพโธควิโนน ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของต้นทองพันชั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . 2544. "การเหนี่ยวนำการสร้างสารแนพโธควิโนน ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของต้นทองพันชั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . "การเหนี่ยวนำการสร้างสารแนพโธควิโนน ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของต้นทองพันชั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . การเหนี่ยวนำการสร้างสารแนพโธควิโนน ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของต้นทองพันชั่ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.