ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก
นักวิจัย : อัจจิมา บุญชู , เกษร นันทจิต , ชนกพร เผ่าศิริ , จันทนา คำวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจจิมา บุญชู , เกษร นันทจิต , ชนกพร เผ่าศิริ , จันทนา คำวรรณ . (2542). ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจจิมา บุญชู , เกษร นันทจิต , ชนกพร เผ่าศิริ , จันทนา คำวรรณ . 2542. "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจจิมา บุญชู , เกษร นันทจิต , ชนกพร เผ่าศิริ , จันทนา คำวรรณ . "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
อัจจิมา บุญชู , เกษร นันทจิต , ชนกพร เผ่าศิริ , จันทนา คำวรรณ . ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.