ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก
นักวิจัย : ชนกพร เผ่าศิริ , สมพร ภูติยานันต์ , เกษร นันทจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนกพร เผ่าศิริ , สมพร ภูติยานันต์ , เกษร นันทจิต . (2542). การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนกพร เผ่าศิริ , สมพร ภูติยานันต์ , เกษร นันทจิต . 2542. "การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนกพร เผ่าศิริ , สมพร ภูติยานันต์ , เกษร นันทจิต . "การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
ชนกพร เผ่าศิริ , สมพร ภูติยานันต์ , เกษร นันทจิต . การตรวจเอกลักษณ์ทางเพสัชเวชและฤทธิ์ต้านจุลชีพของหญ้าแฝก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.