ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.)
นักวิจัย : ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68654
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . (2539). ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . 2539. "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
ชนกพร เผ่าศิริ , เกษร นันทจิต . ฤทธิ์ต้านจุลชีพของใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alata Linn.). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.