ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น
นักวิจัย : ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , พิชิต แสนเสนา , วีระพงษ์ ลีอุปลัด , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , สมเดช พินิจสุนทร , บังอรศรี จินดาวงศ์ , ประกอบ ทัพซ้าย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68406
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , พิชิต แสนเสนา , วีระพงษ์ ลีอุปลัด , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , สมเดช พินิจสุนทร , บังอรศรี จินดาวงศ์ , ประกอบ ทัพซ้าย . (2555). ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , พิชิต แสนเสนา , วีระพงษ์ ลีอุปลัด , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , สมเดช พินิจสุนทร , บังอรศรี จินดาวงศ์ , ประกอบ ทัพซ้าย . 2555. "ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , พิชิต แสนเสนา , วีระพงษ์ ลีอุปลัด , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , สมเดช พินิจสุนทร , บังอรศรี จินดาวงศ์ , ประกอบ ทัพซ้าย . "ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ , พิชิต แสนเสนา , วีระพงษ์ ลีอุปลัด , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , สมเดช พินิจสุนทร , บังอรศรี จินดาวงศ์ , ประกอบ ทัพซ้าย . ผลกระทบของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยความต้องการและมีส่วนร่วมของชุมชนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จ. ขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.