ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย
นักวิจัย : วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , สุทธิพล อุดมพันธุรัก , ธีรดา พลอยเพชร , ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , สุทธิพล อุดมพันธุรัก , ธีรดา พลอยเพชร , ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2554). ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , สุทธิพล อุดมพันธุรัก , ธีรดา พลอยเพชร , ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2554. "ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , สุทธิพล อุดมพันธุรัก , ธีรดา พลอยเพชร , ประเสริฐ อัสสันตชัย . "ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล , รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ , สุทธิพล อุดมพันธุรัก , ธีรดา พลอยเพชร , ประเสริฐ อัสสันตชัย . ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.