ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551
นักวิจัย : สายสุดา จันหัวนา , รุจิรา อุ่นผาง , ทิพวรรณ กรงทอง , เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปิยนุช ภิญโย , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68366
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายสุดา จันหัวนา , รุจิรา อุ่นผาง , ทิพวรรณ กรงทอง , เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปิยนุช ภิญโย , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร . (2554). การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสุดา จันหัวนา , รุจิรา อุ่นผาง , ทิพวรรณ กรงทอง , เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปิยนุช ภิญโย , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร . 2554. "การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สายสุดา จันหัวนา , รุจิรา อุ่นผาง , ทิพวรรณ กรงทอง , เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปิยนุช ภิญโย , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร . "การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
สายสุดา จันหัวนา , รุจิรา อุ่นผาง , ทิพวรรณ กรงทอง , เสาวลักษณ์ พลดี , สุขุมาล ศรีหานู , วิไลวรรณ วัฒนานนท์ , ปิยนุช ภิญโย , รุ่งทิพย์ พรหมบุตร . การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมความเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.