ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด
นักวิจัย : ลลิตา แก้ววิไล , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , จินตนา ดงอานนท์ , รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา , รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ , วรรณนิภัทศ บัวเทศ , นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลลิตา แก้ววิไล , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , จินตนา ดงอานนท์ , รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา , รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ , วรรณนิภัทศ บัวเทศ , นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ . (2554). การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลลิตา แก้ววิไล , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , จินตนา ดงอานนท์ , รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา , รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ , วรรณนิภัทศ บัวเทศ , นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ . 2554. "การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลลิตา แก้ววิไล , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , จินตนา ดงอานนท์ , รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา , รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ , วรรณนิภัทศ บัวเทศ , นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ . "การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2554. Print.
ลลิตา แก้ววิไล , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , จินตนา ดงอานนท์ , รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา , รุ่งโรจน์ ทิพยศิริ , วรรณนิภัทศ บัวเทศ , นิติพันธ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์ . การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีปัญหาการเดินติดขัด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2554.