ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
นักวิจัย : บุญเกิด คงยิ่งยศ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , แจ่มใส เพียรทอง , ภพ โกศลารักษ์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , ผกากรอง ลุมพิกานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเกิด คงยิ่งยศ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , แจ่มใส เพียรทอง , ภพ โกศลารักษ์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเกิด คงยิ่งยศ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , แจ่มใส เพียรทอง , ภพ โกศลารักษ์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . 2553. "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเกิด คงยิ่งยศ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , แจ่มใส เพียรทอง , ภพ โกศลารักษ์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
บุญเกิด คงยิ่งยศ , ศิรินารถ วาสนะวัฒน , แจ่มใส เพียรทอง , ภพ โกศลารักษ์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , ผกากรอง ลุมพิกานนท์ . ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.