ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Equidural Block ด้วย Dupivacaine ร่วมกับ Morphine

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Equidural Block ด้วย Dupivacaine ร่วมกับ Morphine
นักวิจัย : ชุลี โจนส์ , พนารัตน์ ยิ้มแย้ม , อัญชลี โอฬารเสถียร , ณิชานันทน์ ปัญญาเอก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68175
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุลี โจนส์ , พนารัตน์ ยิ้มแย้ม , อัญชลี โอฬารเสถียร , ณิชานันทน์ ปัญญาเอก . (2553). ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Equidural Block ด้วย Dupivacaine ร่วมกับ Morphine.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุลี โจนส์ , พนารัตน์ ยิ้มแย้ม , อัญชลี โอฬารเสถียร , ณิชานันทน์ ปัญญาเอก . 2553. "ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Equidural Block ด้วย Dupivacaine ร่วมกับ Morphine".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุลี โจนส์ , พนารัตน์ ยิ้มแย้ม , อัญชลี โอฬารเสถียร , ณิชานันทน์ ปัญญาเอก . "ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Equidural Block ด้วย Dupivacaine ร่วมกับ Morphine."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ชุลี โจนส์ , พนารัตน์ ยิ้มแย้ม , อัญชลี โอฬารเสถียร , ณิชานันทน์ ปัญญาเอก . ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย Continuous Equidural Block ด้วย Dupivacaine ร่วมกับ Morphine. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.