ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , วิเศษ นามวาท , วัชรินทร์ ลอยลม , พวงรัตน์ ยงวณิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , วิเศษ นามวาท , วัชรินทร์ ลอยลม , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . (2553). กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , วิเศษ นามวาท , วัชรินทร์ ลอยลม , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . 2553. "กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , วิเศษ นามวาท , วัชรินทร์ ลอยลม , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . "กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
นิษณา นามวาท , บรรจบ ศรีภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , วิเศษ นามวาท , วัชรินทร์ ลอยลม , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.