ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , กรรณิการ์ กันธะรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , กรรณิการ์ กันธะรักษา . (2553). การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , กรรณิการ์ กันธะรักษา . 2553. "การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , กรรณิการ์ กันธะรักษา . "การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง , สุนีย์ จันทร์มหเสถียร , เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ , ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี , อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล , กรรณิการ์ กันธะรักษา . การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.