ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ , พงษ์เดช สารการ , สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68089
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ , พงษ์เดช สารการ , สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร . (2553). การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ , พงษ์เดช สารการ , สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร . 2553. "การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ , พงษ์เดช สารการ , สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร . "การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ , พงษ์เดช สารการ , สุพรรณี พรหมเทศ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร . การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.