ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล , สุภารัตน์ วังศรีคูณ , วิลาวัณย์ เสนารัตน์ , อัจฉรา สุคนธสรรพ์ , ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ , ดวงฤดี ลาศุขะ , อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , กรรณิการ์ กันธะรักษา , อรอนงค์ กวินกุล , พิกุล นันทชัยพันธ์ , มาลี เอื้ออำนวย , สุธาทิพย์ อุปลาบัติ , อรพิน พรหมตัน , ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร , ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :