ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : นุจรี ประทีปะวณิช จอห์น , สุรพล เวียงนนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ดำเนิน วชิโรดม , ธิติ วีระปรียากูร , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์น , สุรพล เวียงนนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ดำเนิน วชิโรดม , ธิติ วีระปรียากูร , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ . (2553). การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์น , สุรพล เวียงนนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ดำเนิน วชิโรดม , ธิติ วีระปรียากูร , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ . 2553. "การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์น , สุรพล เวียงนนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ดำเนิน วชิโรดม , ธิติ วีระปรียากูร , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ . "การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
นุจรี ประทีปะวณิช จอห์น , สุรพล เวียงนนท์ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ดำเนิน วชิโรดม , ธิติ วีระปรียากูร , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ . การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.