ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นักวิจัย : วัชราพร เชยสุวรรณ , ยุวดี วงษ์แสง , อาทิตยา ดวงมณี , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/68008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชราพร เชยสุวรรณ , ยุวดี วงษ์แสง , อาทิตยา ดวงมณี , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ . (2553). การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราพร เชยสุวรรณ , ยุวดี วงษ์แสง , อาทิตยา ดวงมณี , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ . 2553. "การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราพร เชยสุวรรณ , ยุวดี วงษ์แสง , อาทิตยา ดวงมณี , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ . "การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วัชราพร เชยสุวรรณ , ยุวดี วงษ์แสง , อาทิตยา ดวงมณี , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ . การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.