ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน
นักวิจัย : ประพจน์ เภตรากาศ , สุรัตนา อำนวยผล , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , จิราพร ลิ้มปานานนท์ , สุพัตรา สันทนานุการ , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , รัชนี จันทร์เกษ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประพจน์ เภตรากาศ , สุรัตนา อำนวยผล , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , จิราพร ลิ้มปานานนท์ , สุพัตรา สันทนานุการ , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , รัชนี จันทร์เกษ . (2552). การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพจน์ เภตรากาศ , สุรัตนา อำนวยผล , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , จิราพร ลิ้มปานานนท์ , สุพัตรา สันทนานุการ , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , รัชนี จันทร์เกษ . 2552. "การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประพจน์ เภตรากาศ , สุรัตนา อำนวยผล , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , จิราพร ลิ้มปานานนท์ , สุพัตรา สันทนานุการ , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , รัชนี จันทร์เกษ . "การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ประพจน์ เภตรากาศ , สุรัตนา อำนวยผล , มารณัฐ สุขสุทธิ์ , วีรพงษ์ เกรียงสิน , จิราพร ลิ้มปานานนท์ , สุพัตรา สันทนานุการ , เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ , รัชนี จันทร์เกษ . การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.