ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
นักวิจัย : สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , อาทิตยา ดวงมณี , อังคณา นวลยง , วรรณพร หลำวรรณะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , อาทิตยา ดวงมณี , อังคณา นวลยง , วรรณพร หลำวรรณะ . (2552). ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , อาทิตยา ดวงมณี , อังคณา นวลยง , วรรณพร หลำวรรณะ . 2552. "ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , อาทิตยา ดวงมณี , อังคณา นวลยง , วรรณพร หลำวรรณะ . "ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
สุปราณี พลธนะ , วัชราพร เชยสุวรรณ , กิตติมา สาธุวงษ์ , อภิวรรณี แหวนทอง , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , คณาลักษณ์ ดลเสมอ , อาทิตยา ดวงมณี , อังคณา นวลยง , วรรณพร หลำวรรณะ . ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.