ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
นักวิจัย : วัชราพร เชยสุวรรณ , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67833
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชราพร เชยสุวรรณ , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย . (2552). การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราพร เชยสุวรรณ , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย . 2552. "การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชราพร เชยสุวรรณ , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย . "การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
วัชราพร เชยสุวรรณ , ปนัดดา เนตรประไพ , อาภรณ์ ชูดวง , พงศ์เทพ จิระโร , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , อาทิตยา ดวงมณี , ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย . การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.