ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา
นักวิจัย : นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , วไลพร สวัสดิมงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , วไลพร สวัสดิมงคล . (2550). การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , วไลพร สวัสดิมงคล . 2550. "การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , วไลพร สวัสดิมงคล . "การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , วไลพร สวัสดิมงคล . การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.