ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (Subtype) ของแอนติบอดีของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (Subtype) ของแอนติบอดีของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)
นักวิจัย : พรรณนิกา ฤตวิรุฬต์ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67671
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณนิกา ฤตวิรุฬต์ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด . (2550). การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (Subtype) ของแอนติบอดีของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณนิกา ฤตวิรุฬต์ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด . 2550. "การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (Subtype) ของแอนติบอดีของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณนิกา ฤตวิรุฬต์ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด . "การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (Subtype) ของแอนติบอดีของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พรรณนิกา ฤตวิรุฬต์ , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พรชัย ชำนาญพูด . การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (Subtype) ของแอนติบอดีของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.