ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว
นักวิจัย : ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . (2550). ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . 2550. "ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . "ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , สุภาพร ล้ำเลิศธน , กัลยา ปรีชานุกูล , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . ฤทธิ์การต้านเชื้อไวรัส varicella zoster ของตำรับยาเขียว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.