ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
นักวิจัย : ประนอม หนูเพชร , นวลจันทร์ รมณารักษ์ , วิภาวี คงอินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67521
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประนอม หนูเพชร , นวลจันทร์ รมณารักษ์ , วิภาวี คงอินทร์ . (2550). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประนอม หนูเพชร , นวลจันทร์ รมณารักษ์ , วิภาวี คงอินทร์ . 2550. "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประนอม หนูเพชร , นวลจันทร์ รมณารักษ์ , วิภาวี คงอินทร์ . "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ประนอม หนูเพชร , นวลจันทร์ รมณารักษ์ , วิภาวี คงอินทร์ . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.