ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง
นักวิจัย : นิษณา นามวาท , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , เอื้อมแข สุขประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67514
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิษณา นามวาท , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . (2550). การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิษณา นามวาท , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . 2550. "การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิษณา นามวาท , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . "การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นิษณา นามวาท , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , เอื้อมแข สุขประเสริฐ . การทดสอบประสิทธิภาพของยาเคมีบำบัดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.