ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ
นักวิจัย : ภัทราพร ศรีสูงเนิน , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , บุญตา เจนสุขอุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทราพร ศรีสูงเนิน , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , บุญตา เจนสุขอุดม . (2550). พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภัทราพร ศรีสูงเนิน , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , บุญตา เจนสุขอุดม . 2550. "พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภัทราพร ศรีสูงเนิน , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , บุญตา เจนสุขอุดม . "พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ภัทราพร ศรีสูงเนิน , นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ , บุญตา เจนสุขอุดม . พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.