ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ . (2552). การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ . 2552. "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ . "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ไพบูลย์ สิทธิถาวร , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , สุพรรณี พรหมเทศ , สมชาย ปิ่นละออ , ชวลิต ไพโรจน์กุล , รุจิรา ดวงสงค์ , จุฬาภรณ์ โสตะ . การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.