ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
นักวิจัย : สมนึก กุลสถิตพร , ทิพยเนตร อริยปิติพันธุ์ , สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา , ปราณีต เพ็ญศรี , ประวิตร เจนวรรธนะกุล , วนิดา นพพรพันธุ์ , สุพรรณ สุขอรุณ , สุพัตรา พรชัยสกุลดี , วาริน แสงกิติโกมล , สุวิมล ทรัพย์วโรบล , รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี , เขมาภรณ์ บุญบำรุง , วินัย ดะห์ลัน , จงจิตร อังคทะวานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67393
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :