ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
นักวิจัย : ดลฤดี สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , สุขุมาล นิยมธรรม , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , เอกอมร เทพพรหม , นิคม นาคสุพรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , สุขุมาล นิยมธรรม , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , เอกอมร เทพพรหม , นิคม นาคสุพรรณ . (2553). การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , สุขุมาล นิยมธรรม , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , เอกอมร เทพพรหม , นิคม นาคสุพรรณ . 2553. "การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , สุขุมาล นิยมธรรม , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , เอกอมร เทพพรหม , นิคม นาคสุพรรณ . "การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , ปริศนา เจริญพร , สุขุมาล นิยมธรรม , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , พีระพล วอง , เอกอมร เทพพรหม , นิคม นาคสุพรรณ . การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.