ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : ปริศนา เจริญพร , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เอกอมร เทพพรหม , พีระพล วอง , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริศนา เจริญพร , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เอกอมร เทพพรหม , พีระพล วอง , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม . (2553). การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปริศนา เจริญพร , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เอกอมร เทพพรหม , พีระพล วอง , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม . 2553. "การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปริศนา เจริญพร , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เอกอมร เทพพรหม , พีระพล วอง , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม . "การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ปริศนา เจริญพร , ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เอกอมร เทพพรหม , พีระพล วอง , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , หนึ่งฤทัย นิ่มนุช , สุขุมาล นิยมธรรม . การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.