ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย
นักวิจัย : ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . (2553). ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . 2553. "ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . "ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ดลฤดี สงวนเสริมศรี , เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ , พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี , สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ , พรชัย ชำนาญพูด , จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด . ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-structural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.