ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
นักวิจัย : ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , ชวลิต ไพโรจน์กุล , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , โสพิศ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , เพ็ญศรี แซ่หลี , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/67377
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , ชวลิต ไพโรจน์กุล , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , โสพิศ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , เพ็ญศรี แซ่หลี , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ . (2551). การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , ชวลิต ไพโรจน์กุล , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , โสพิศ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , เพ็ญศรี แซ่หลี , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ . 2551. "การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , ชวลิต ไพโรจน์กุล , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , โสพิศ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , เพ็ญศรี แซ่หลี , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ . "การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , ชวลิต ไพโรจน์กุล , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , โสพิศ วงศ์คำ , บรรจบ ศรีภา , ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ , เพ็ญศรี แซ่หลี , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ . การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.