ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม
นักวิจัย : นาถอนงค์ น้อยน้ำคำ , เฉลิมศรี สรสิทธิ์ , สุจิตรา วราอัศวปติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66993
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นาถอนงค์ น้อยน้ำคำ , เฉลิมศรี สรสิทธิ์ , สุจิตรา วราอัศวปติ . (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาถอนงค์ น้อยน้ำคำ , เฉลิมศรี สรสิทธิ์ , สุจิตรา วราอัศวปติ . 2541. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาถอนงค์ น้อยน้ำคำ , เฉลิมศรี สรสิทธิ์ , สุจิตรา วราอัศวปติ . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
นาถอนงค์ น้อยน้ำคำ , เฉลิมศรี สรสิทธิ์ , สุจิตรา วราอัศวปติ . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังได้รับการตัดเต้านม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.