ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : ไพลิน ศรีสุขโข , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , สมชาย อิสระวาณิชย์ , อรอุมา ชองรัมย์ , รัตนา สินธุภัค
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพลิน ศรีสุขโข , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , สมชาย อิสระวาณิชย์ , อรอุมา ชองรัมย์ , รัตนา สินธุภัค . (2548). การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพลิน ศรีสุขโข , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , สมชาย อิสระวาณิชย์ , อรอุมา ชองรัมย์ , รัตนา สินธุภัค . 2548. "การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพลิน ศรีสุขโข , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , สมชาย อิสระวาณิชย์ , อรอุมา ชองรัมย์ , รัตนา สินธุภัค . "การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ไพลิน ศรีสุขโข , วีนัส อุดมประเสริฐกุล , สมชาย อิสระวาณิชย์ , อรอุมา ชองรัมย์ , รัตนา สินธุภัค . การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.