ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : นงนุช โอบะ , บุญชู อนุสาสนนันท์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , รุ่งศรี แสงแก้วศรี , วงเดือน สุวรรณคีรี , มัลลิกา ตั้งค้าวานิช , ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล , กรกาญจน์ ปานสุวรรณ , ประภา ลิ้มประสูตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/66816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช โอบะ , บุญชู อนุสาสนนันท์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , รุ่งศรี แสงแก้วศรี , วงเดือน สุวรรณคีรี , มัลลิกา ตั้งค้าวานิช , ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล , กรกาญจน์ ปานสุวรรณ , ประภา ลิ้มประสูตร . (2544). ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช โอบะ , บุญชู อนุสาสนนันท์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , รุ่งศรี แสงแก้วศรี , วงเดือน สุวรรณคีรี , มัลลิกา ตั้งค้าวานิช , ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล , กรกาญจน์ ปานสุวรรณ , ประภา ลิ้มประสูตร . 2544. "ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช โอบะ , บุญชู อนุสาสนนันท์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , รุ่งศรี แสงแก้วศรี , วงเดือน สุวรรณคีรี , มัลลิกา ตั้งค้าวานิช , ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล , กรกาญจน์ ปานสุวรรณ , ประภา ลิ้มประสูตร . "ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
นงนุช โอบะ , บุญชู อนุสาสนนันท์ , แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ , รุ่งศรี แสงแก้วศรี , วงเดือน สุวรรณคีรี , มัลลิกา ตั้งค้าวานิช , ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล , กรกาญจน์ ปานสุวรรณ , ประภา ลิ้มประสูตร . ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.